Cats & Dogs 1. FAO Schwarz 11 inch Blue Ribbon Plush German Shepherd - Brown and Black - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 11 inch Blue Ribbon Plush German Shepherd - Brown and Black  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 2. FAO Schwarz 9 inch Plush Yorkie Lap Dog - Gray/Tan - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 9 inch Plush Yorkie Lap Dog - Gray/Tan  $21.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 3. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush English Bulldog - Brown/White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush English Bulldog - Brown/White  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 4. Britto Mini Puppy Plush - 8.5 inch - FAO Schwarz®
  Britto Mini Puppy Plush - 8.5 inch  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 5. Britto Mini Kitty Plush - 10 inch - FAO Schwarz®
  Britto Mini Kitty Plush - 10 inch  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 6. FAO Schwarz 10 inch Blue Ribbon Plush Pug - Tan and Black - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 10 inch Blue Ribbon Plush Pug - Tan and Black  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 7. Melissa & Doug Lifesized and Lovable Plush Beagle - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Lifesized and Lovable Plush Beagle  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 8. Spunky Rattles Plush Puppy - Pink, Blue, Tan (Colors/Styles Vary) - FAO Schwarz®
  Spunky Rattles Plush Puppy - Pink, Blue, Tan (Colors/Styles Vary)  $5.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 9. FAO Schwarz 6.5 inch Miniature Toy Plush Scottish Terrier - Gray - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 6.5 inch Miniature Toy Plush Scottish Terrier - Gray  $11.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 10. Webkinz Butterscotch Retriever - FAO Schwarz®
  Webkinz Butterscotch Retriever  $12.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 11. FAO Schwarz 10 inch Plush Calico Cat - White/Ginger - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 10 inch Plush Calico Cat - White/Ginger  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 12. FAO Schwarz 10 inch Blue Ribbon Plush Rottweiler - Brown and Black - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 10 inch Blue Ribbon Plush Rottweiler - Brown and Black  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 13. Melissa & Doug Lifesized and Lovable Plush Shih Tzu - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Lifesized and Lovable Plush Shih Tzu  $24.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 14. Melissa & Doug West Highland Terrier - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug West Highland Terrier  $29.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 15. Melissa & Doug Plush Jack Russell Terrier - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Plush Jack Russell Terrier  $29.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 16. Melissa & Doug Lifelike and Lovable Plush Pug Dog - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Lifelike and Lovable Plush Pug Dog  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock