freeshipping

Cats & Dogs 1. FAO Schwarz 10 inch Plush Calico Cat - White/Ginger - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 10 inch Plush Calico Cat - White/Ginger  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 2. Boo- World's Cutest Dog - FAO Schwarz®
  Boo- World's Cutest Dog  $19.99 
  Free Shipping!**
  Out of Stock
 3. FAO Schwarz 17 inch Plush Border Collie - Black and White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 17 inch Plush Border Collie - Black and White  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 4. FAO Schwarz 17 inch Plush Cavalier Spaniel - Brown and White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 17 inch Plush Cavalier Spaniel - Brown and White  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 5. FAO Schwarz 9 inch Plush Yorkie with Argyle Sweater - Cream - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 9 inch Plush Yorkie with Argyle Sweater - Cream  $21.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 6. FAO Schwarz 11 inch Yorkie with Leopard Coat (Colors Vary) - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 11 inch Yorkie with Leopard Coat (Colors Vary)  $21.99 
  Free Shipping!**
  Out of Stock
 7. Grumpy Cat 9
  Grumpy Cat 9"  $21.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 8. FAO Schwarz 9 inch Shih-Tzu - Colors/Styles Vary - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 9 inch Shih-Tzu - Colors/Styles Vary  $21.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 9. Boo Purse - FAO Schwarz®
  Boo Purse  $24.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 10. FAO Schwarz 17 inch Plush Old English Sheepdog - Gray and White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 17 inch Plush Old English Sheepdog - Gray and White  $29.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 11. Melissa & Doug Plush Bichon Frise - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Plush Bichon Frise  $29.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 12. Melissa & Doug Plush Jack Russell Terrier - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Plush Jack Russell Terrier  $29.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 13. Ragtales Oscar the Puppy 14
  Ragtales Oscar the Puppy 14"  $32.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 14. Britto Puppy Plush - 13.5 inch - FAO Schwarz®
  Britto Puppy Plush - 13.5 inch  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 15. Skip Hop Zoo Bookends Dog - FAO Schwarz®
  Skip Hop Zoo Bookends Dog  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 16. Melissa & Doug Plush Pomeranian - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Plush Pomeranian  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock