Cats & Dogs 1. FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Small - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Small  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 2. FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Medium - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Medium  $79.99  Orig: $99.99
  In Stock
 3. FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Medium - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Medium  $99.99 
  In Stock
 4. FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Small - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Small  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 5. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush German Shepherd - Black/Tan - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush German Shepherd - Black/Tan  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 6. FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Small - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Small  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 7. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush English Bulldog - Brown/White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush English Bulldog - Brown/White  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 8. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Golden Retriever - Tan - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Golden Retriever - Tan  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 9. FAO Schwarz Plush Patrick the Pup Vet Kit - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Plush Patrick the Pup Vet Kit  $29.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 10. FAO Schwarz 5.5 inch Miniature Toy Plush Shih Tzu - Brown/White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 5.5 inch Miniature Toy Plush Shih Tzu - Brown/White  $11.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 11. FAO Schwarz 12 inch Plush Maine Coon Cat - Gray - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Plush Maine Coon Cat - Gray  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 12. FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Large - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Large  $299.99 
  In Stock
 13. FAO Schwarz 7 inch Miniature Husky - Gray/White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 7 inch Miniature Husky - Gray/White  $11.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 14. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Chocolate Labrador - Brown - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Chocolate Labrador - Brown  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 15. Boo- World's Cutest Dog - FAO Schwarz®
  Boo- World's Cutest Dog  $21.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 16. Melissa & Doug Plush Pomeranian - FAO Schwarz®
  Melissa & Doug Plush Pomeranian  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock