Cats & Dogs 1. FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Small - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Small  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 2. FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Small - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Small  $34.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 3. FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Medium - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Medium  $99.99 
  In Stock
 4. FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Large - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Patrick the Pup Plush - Large  $299.99 
  In Stock
 5. FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Medium - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Medium  $99.99 
  Out of Stock
 6. FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Large - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz Penelope the Pup Plush - Large  $299.99 
  In Stock
 7. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Golden Retriever - Tan - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Golden Retriever - Tan  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 8. FAO Schwarz 10 inch Plush Siamese Cat - Tan/Chocolate - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 10 inch Plush Siamese Cat - Tan/Chocolate  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 9. FAO Schwarz 11 inch Blue Ribbon Plush German Shepherd - Brown and Black - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 11 inch Blue Ribbon Plush German Shepherd - Brown and Black  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 10. FAO Schwarz 12 inch Bichon Lap Dog - White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Bichon Lap Dog - White  $21.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 11. FAO Schwarz 10 inch New York Lab Dog - Tan - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 10 inch New York Lab Dog - Tan  $14.99 
  Free Shipping!**
  Out of Stock
 12. FAO Schwarz 12 inch Plush Maine Coon Cat - Gray - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Plush Maine Coon Cat - Gray  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 13. FAO Schwarz 10 inch Blue Ribbon Plush Chocolate Lab - Brown - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 10 inch Blue Ribbon Plush Chocolate Lab - Brown  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 14. FAO Schwarz 150th Anniversary Color and Cuddle Patrick the Pup - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 150th Anniversary Color and Cuddle Patrick the Pup  $16.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 15. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush English Bulldog - Brown/White - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush English Bulldog - Brown/White  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock
 16. FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Chocolate Labrador - Brown - FAO Schwarz®
  FAO Schwarz 12 inch Show Dog Plush Chocolate Labrador - Brown  $19.99 
  Free Shipping!**
  In Stock